Basis Geestelijke Gezondheidszorg

 • Heb je ook weleens het gevoel dat je verdwaalt in je gedachten en geen uitweg kunt vinden?
 • Heb je het gevoel dat angst je zo verlamt dat je geen stap meer durft te zetten?
 • Heb je ook het gevoel dat je zo somber bent dat je nergens meer van kunt genieten?
 • Heb je de ervaring dat de oplossingen die je kiest bij problemen de zaken er niet altijd beter op maken?
 • Weet je dat je zaken anders zou willen of moeten doen maar heb je geen idee hoe?
 • Ben je ook weleens te moe om over oplossingen na te denken?
 • En wil je vanuit eigen kracht werken aan oplossingen?

Dan kan DOZW je ondersteunen bij het vinden van de antwoorden om je problemen op een goede manier op te lossen.

Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ)

Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vind je een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de BGGZ. In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

1. Verwijzing door de huisarts

Je moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. DOZW controleert dit van te voren. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor de verzekeringspolis.

Voorbeeld verwijsbrief: download hier.

2. Psychische stoornis (bijv. angst- of stemmingsstoornis)

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Ik ga na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heb je recht op vergoeding. Zo nee, dan word je terugverwezen naar de huisarts. Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Het maximumtarief hiervoor bedraagt € 185,22. Wanneer je geen diagnose krijgt of wilt is het mogelijk dat je op eigen kosten een behandeltraject aangaat. Voor kosten zie vergoedingen afzonderlijke gesprekken.

3. Uitgesloten stoornissen

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. overspanning/werkgerelateerde problematiek), relatieproblematiek, sommige angststoornissen (enkelvoudig fobie) en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor de verzekeringspolis. Voor behandeling van werkgerelateerde problematiek heb ik een werkgeversaanbod opgesteld (zie kop Werkgever).

4. Behandelingen

Ik gebruik binnen DOZW de cognitieve gedragstherapie als basis voor de behandeling. Tevens werk ik oplossingsgericht en in het hier en nu. Voor behandeling van trauma’s kan EMDR ingezet worden.

Psychologische pakketten

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.

Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp:

 • psychologische hulp kort (ca. 5 gesprekken (van 45 min.), maximumtarief € 453,79)
 • psychologische hulp middel (ca. 8 gesprekken (van 45 min.), maximumtarief €773,19)
 • psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken (van 45 min.), maximumtarief € 1.212,41)
 • psychologische hulp chronisch (ca. 11 gesprekken (van 45 min.), maximumtarief € 1.118,96).

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht. Ik zal je hierover informeren.

Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?

Na een intakegesprek bepaal ik op basis van de aard en de ernst van de klachten

 • of je voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt;
 • welke behandelpakket past bij de klachten.

Ik bespreek dit met je in het eerste of tweede contact. Als je niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt je kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt je terugverwezen naar de huisarts. Mochten de klachten te ernstig zijn voor de BGGZ dan word je via de huisarts verwezen naar de Specialistische GGZ.

Binnen Specialistische GGZ (SGGZ) werk ik samen met mw. ter Weeme en mw. Winter, beide psychiaters van het CPP Groningen. Behandelingen vinden dan plaats binnen het DBC van de arts.

Stoppen van de behandeling

Als je tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, worden de de volledige kosten van de afgesproken behandeling gedeclareerd.

Afgezegde afspraken

Als de afspraak niet door kan gaan, dien je minstens 48 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Hoe hoog is de vergoeding?

Eigen risico

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2014 € 360 per jaar. Als je een verzekering hebt afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag.

Contract of niet

 • DOZW behandeling heeft contracten kunnen afsluiten met Menzis (AnderZorg, Azivo), CZ (DeltaLloyd, Ohra), de Friesland, DSW (DSW, inTwente, De Amersfoortse, Ditzo) en VGZ (IZA, IZZ, Trias, UMC, SZVK, Zorgzaam, Univé, Zekur, Bewuzt, Plus). Indien je bij deze verzekeraars verzekerd bent wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico). DOZW declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Je kunt van de zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico.
 • VGZ: Wanneer u een budgetverzekering heeft vergoedt VGZ geen behandeling voor angst en depressie meer bij vrijgevestigde psychologen. Voor vragen kunt u terecht bij uw verzekeraar.
 • De Friesland: Wanneer u een budgetverzekering heeft vergoedt de Friesland geen behandeling voor eetstoornissen meer bij vrijgevestigde psychologen. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.
 • Indien je verzekerd bent bij een andere verzekeraar, kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van de verzekeraar en de polis. Als je een naturapolis hebt, moet je in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg de polis). Als je een restitutiepolis hebt, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten. Je ontvangt zelf de factuur en dient deze eerst zelf te betalen aan DOZW voor je hem declareert bij de zorgverzekeraar. Bij lange trajecten kan een tussentijds voorschotrekening opgemaakt worden.
 • Daarnaast mag hulp bij psychische problemen worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De afzonderlijke gesprekken kosten € 90,- per consult van 45 minuten.