Training ‘Terug in balans’

Deze training is bedoeld voor mensen die merken dat, in hun werk en leven, het aantal situaties dat stress veroorzaakt, toeneemt. Zij ervaren bovendien dat de manier waarop ze met deze situaties en de stress omgaan, hun klachten niet verlicht en dat deze stressklachten hen belemmeren in hun functioneren. In de training ‘Terug in balans’ kunnen deelnemers onderzoeken en leren stressvolle situaties beter te hanteren. Uitgangspunt van de training is de eigen inbreng van de deelnemers bij het zelf aandragen en hanteren van stressverlagende factoren.

De volgende onderdelen komen in de training aan de orde: het ontstaan van stress en de stressveroorzakende factoren die een rol spelen in de persoonlijke situatie; omgaan met stress; realistisch denken; contact met anderen en omgaan met tijdsdruk.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. Een groep bestaat uit 8-10 deelnemers. De kosten bedragen € 750,- (excl. BTW)

Deze training kan eventueel incompany gegeven worden. Er zijn verzekeraars die een vergoeding bieden bij deelname aan deze trainingen.