Referenties

Mevrouw E.S.

November 2013

Bedankt Dorien voor je heldere en humoristische verwoording van gevoelens, waardoor ik inzicht in mijn eigen functioneren heb gekregen.

Je luisterend oor, je praktische benadering en oplossingsgerichte aanpak in je gesprekken hebben mij weer op de rails geholpen.

Ik zal de gesprekken aan tafel bij de houtkachel en een kop thee nog missen…

G. van Loon-Zeldenrust, Bedrijfsarts-eigenaar Verzuimzorg Noord-Nederland

April 2013

"Dorien is een deskundige en geïnteresseerde psycholoog. Mijn cliënten die zij heeft begeleid, zijn zeer tevreden over haar en geven aan veel baat bij haar behandeling te hebben gehad.Voor overleg is zij goed bereikbaar."

Mevrouw A.B., ZZP-er

Maart 2013

"Dank je wel voor je wijze woorden, je luisterend oor, je relativerende en humorvolle insteek en je betrokkenheid. Je begeleiding heeft me waardevolle input gegeven die ik als praktisch gereedschap in mijn mentale koffertje zal meenemen."

Mevrouw Y.S., leerkracht BO

Maart 2013

"De behandeling, begeleiding bij Dorien Zweers kenmerkt zich door een goede luisterhouding, directe benadering, rustige uitstraling, concrete aanpak, goed inzicht en inlevingsvermogen. Ze stelt de juiste vragen en probeert je zelf aan het denken en werk te zetten. Ze weet je op de juiste manier door te verwijzen naar derden (cursussen en boeken e.d.). Kortom ze geeft blijk van een gewenste en gepaste, professionele aanpak."

Annemiek, 42 jaar

Maart 2013

"Ik verwezen naar Dorien Zweers voor Cognitieve Gedrags Therapie. Door een grote controledrang liepen allerlei processen thuis en op het werk vast en kon ik niet meer optimaal functioneren. Tijdens de sessies heb ik geleerd mijn reacties op gebeurtenissen onder de loep te nemen. Aanvankelijke was ik wat sceptisch over de mogelijkheid tot veranderen van ingesleten patronen. Echter met begeleiding en het vaste vertrouwen wat Dorien uitstraalde in een goede afloop, bleek dit heel goed haalbaar. Het inzicht dat je een gebeurtenis niet kunt veranderen, maar je reactie erop wel was voor mij een echte eyeopener. In de sessies, maar ook door de opdrachten, kwam er ruimte voor verandering. Door de optimistische benadering, het vertrouwen in een goede afloop en de persoonlijke aandacht was mijn aanvankelijke weerstand snel verdwenen. Ik heb de behandeling als zeer prettig ervaren en heb er veel van geleerd, waar ik de rest van mijn leven plezier van kan hebben. Ik heb geleerd te kiezen voor verandering van patronen, niet altijd makkelijk, maar zeer te moeite waard. De begeleiding van Dorien heeft hierin een grote rol gespeeld. Door ruimte te geven tijdens de gesprekken kwam er ruimte voor verandering en daarmee de omslag naar een ander patroon. De ingesleten paadjes bleken helemaal niet zo vast als gedacht en konden plaats maken voor nieuwe keuzes en andere, vrijere oplossingen. Ik ervaar het veranderen en loskomen van mijn gecontroleerde leven als een grote bevrijding,. Pas nu heb ik de vrijheid om te kiezen en daar geniet ik iedere dag van."